Beskärning

Ge dina träd och buskar de bästa förutsättningarna för att leverera god och frisk frukt samtidigt som träden får ett vackrare utseende efter beskärningen

Fruktträd

Den vanligaste frågan jag får om beskärning av fruktträd är oftast ”När ska fruktträd beskäras?” Innan den frågan kan besvaras behöver vi ta reda på varför fruktträdet ska beskäras.
Tidpunkten på året för all typ av beskärning beror på syftet med beskärningen.
Fruktträd har liksom vi människor en livscykel och när vi beskär fruktträd måste vi tänka på trädets ålder och vilket skick trädet är i. Träd har även en årscykel som är viktig att känna till för att beskärning ska ske rätt tid på året.
Om syftet med beskärningen är att stimulera tillväxten är det lämpligt att göra en vårbeskärning eftersom trädet är i startgroparna för skottbildning.
Om du däremot vill begränsa tillväxten, gallra ett träd som har tätt med grenar eller en massa vattenskott, är sommar och tidig höstbeskärning den bästa tiden. Under sommaren är trädet inställd på fruktsättning istället för tillväxt och skottbildning.

Hur mycket ska man beskära?

Trädet behöver ha balans mellan rotsystem och krona och tar man bort för många grenar kommer trädet att svara med att skjuta vattenskott (vilka inte ger någon frukt). Tillväxt sker på bekostnad av en bra fruktsättning. De träd som har många vattenskott brukar av den anledningen inte ge god skörd.
Det finns en del myter om beskärning av fruktträd. Den vanligaste är; ”Man ska kunna kasta hatten genom trädkronan. Det uttrycket är en mycket dålig måttstock för beskärning.
Syftet med all beskärning är att få träd som kan leverera frisk frukt och då behöver frukten sol men också blad. Det är inte nödvändigt att beskära ett äppelträd så trädet får en vasformad krona. Det är mer naturligt och mindre arbete att låta äppelträdets krona ha en rund form. Trädet kämpar ju hela tiden för att återgå till sin naturliga form med rund krona och vi kan ändå uppnå vårt syfte att få frisk och god frukt utan att beskära trädet så hårt att det är helt öppet i mitten av kronan.
Varje äpple behöver 70 blad för sin näringsförsörjning så det är inte alls bra att beskära ett träd så hårt att en stor bladmassa försvinner

Träd

Träd som du har i trädgården behöver ofta ingen beskärning, men det händer att de behöver beskäras om exempelvis grenar har blivit skadade, har låga grenar som är i vägen vid gräsmattklippning, växer för långt in på grannens tomt eller har planterats för nära andra träd eller byggnader.

Det är viktigt att tänka på att beskära vid rätt årstid. På sommaren tål träden beskärning bäst, men det går att beskära träd på vintern.

De trädslag som aldrig får beskäras på vår eller vinter är lönn, björk, vingnöt och valnöt för de har ett högt savtryck under denna period. Om du beskär dessa trädslag under vår eller vinter kommer trädet att ”blöda”. Det innebär att saven (vatten och näringsämnen) rinner ur såret, varpå barken kan lossna och ge stora sårskador som är svårläkta.

Buskar

Buskar behöver också beskäras och även här måste man ha klart för sig vad syftet med beskärningen av busken är. Precis som med fruktträd finns tre olika syften; etableringsbeskärning, underhålls- eller föryngringsbeskärning.

Etableringsbeskärningen gör man för att få en fin buske med många grenar från basen. Underhållsbeskärningen görs för att busken ska vara fri från skador och ha fin form och blomning. Man tar bland annat bort torra och gamla grenar. De buskar som inte har fått någon underhållsbeskärning på många år kommer att behövs föryngras.

Vid beskärning av blommande buskar kan det vara bra att känna till om blomningen sker på årsskott eller på gammal ved (fjolårsskott). En enkel tumregel är att de buskar som blommar tidigt blommar på skott som bildats året innan (fjolårsskott) medan de som blommar senare under växtsäsongen blommar på årsskott.

På vårvintern är det därför lämpligt att beskära de buskar som blommar på årsskotten, exempelvis, syrenhortensia, rosenspirea, björkspirea, korneller och olvon. De som blommar på fjolårsskott behöver beskäras direkt efter blomningen under sommaren. Om de beskärs på vårvintern kommer ju blomningen den sommaren att utebli. De buskar som hör till denna grupp är exempelvis bondsyren och brudspirea.

Vid kraftig föryngringsbeskärning skärs hela busken ner till ett par decimeters höjd. Det går också att göra en föryngringsbeskärning där stammar och grenar kortas in och partier av busken tas bort utan att busken ser stympad ut.

Häckar

Vi måste hela tiden fundera över syftet med beskärning och det gäller även häckklippning. Det finns tre skäl att klippa en häck; att utveckla täta häckar, underhålla en häck eller föryngra en gammal häck.

Häckar med genomgående stam

Dessa häckar är exempelvis tuja och lärk och ska inte klippas på toppen förrän häcken har nåt önskad höjd, men man kan klippa sidorna för att stimulera skottbildning så den blir så tät som möjligt. När tuja klipps får man bara klippa i årsskotten. Klipper man i gammal ved växer inget nytt skott ut.

 

Klippning av lövfällande häckar (flergreniga)

Ny häck

En nyplanterad häck ska alltid etableringsbeskäras för att häcken ska öka sina skott och bli tät nere vid basen av plantorna. Etableringsbeskärningen görs på våren strax innan knopparna slår ut och du skär ner plantorna till 5–10 centimeters höjd. Om det är en starkväxande häck som exempelvis häggmispel kan de nya skotten behöva kortas in under högsommaren.

Gammal häck

Här finns det två alternativ; Skära ner till basen och börja om. Det kan kännas lite tufft om man är van att ha en stor insynsskyddade häck. Det andra alternativet är att skära ner häcken till en grundform och cirka 60 % procent av en önskade storleken. Det är ju vanligt att häckar med tiden blir smalare vid basen och bredare i toppen. Vid denna beskärning beskärs häcken så den återgår till att vara bredare i basen och smalare i toppen.

 

Kontakta mig

Jag håller till i Skellefteå och erbjuder mina tjänster i Västerbotten. Jag har ett samarbete med Gråbergs Plant
Du kan nå mig via formuläret här intill eller genom att ringa mig på 070-2308238.

Hälsningar, Ingela Caswell

Kontakt:

9 + 14 =